Klokkenluidersregeling

Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk B.V. kent ingevolge artikel 20a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet bescherming klokkenluiders een Meldregeling. De volledige tekst van de meldregeling kunt u bekijken in het Reglement klokkenluidersregeling.
Wij hebben voor dergelijke meldingen een contract afgesloten met een extern en onafhankelijk bureau: Auxilium Adviesgroep BV.

Een melding wordt liefst schriftelijk ingediend bij de vertrouwenspersoon bij Auxilium Adviesgroep BV. Het meldingsformulier kunt u hier bekijken.

Dat kan bij voorkeur per e-mail en dient te worden gericht aan: klokkenluider@auxiliumadviesgroep.nl.

Melden kan ook per post. Het adres hiervoor is:

VERTROUWELIJK
Auxilium Adviesgroep BV

T.a.v. John Weerdenburg AA of Frank van den Hurk AA
Onafhankelijk functionaris
Philipsstraat 3
3833 LC Leusden

Indien voorstaande niet mogelijk is, kan telefonisch gemeld worden via 033-4337217.