Teruggave buitenlandse BTW

De in het buitenland in rekening gebrachte- en betaalde BTW dient te worden teruggevraagd via de Nederlandse Belastingdienst.

Deze teruggave van buitenlandse BTW geschiedt op dezelfde wijze als de aangifte van de Nederlandse BTW. Met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord wordt bij de Nederlandse Belastingdienst ingelogd en wordt het verzoek om teruggave van de in rekening gebrachte- en betaalde buitenlandse BTW ingediend.

Wat zijn de voorwaarden?

Het verzoek moet voor 30 september van het volgende kalenderjaar ingediend zijn;
Bij teruggave na afloop van het boekjaar moet het terug te vragen bedrag minimaal € 50,- bedragen;
Bij teruggave na verloop van een kwartaal in het boekjaar moet het terug te vragen minimaal € 400,- bedragen;
Bij de aanvraag om teruggave bij onderstaande landen moeten de facturen worden ingescand in de computer en moeten deze bij het verzoek om teruggave worden meegestuurd.

Het bedrag van de ingescande en mee te sturen facturen bedraagt per factuur minimaal
€ 1.000,-,
. Bij brandstoffacturen bedraagt dit bedrag minimaal € 250,-.

Deze landen zijn:

 • Cyprus
 • Duitsland
 • Estland
 • Frankrijk
 • Hongarije
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Malta
 • Polen
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk

Bij de niet vermelde landen behoort onder andere ook België.

De betreffende Buitenlandse Belastingdienst is verplicht het verzoek om teruggave van buitenlandse BTW binnen 4 maanden na indiening af te handelen. Gebeurt dit niet binnen die 4 maanden, dan wordt er op de teruggave rente vergoed.

ADVIES: 

Hierbij attenderen wij u op in het bijzonder op de volgende punten:

 • Toepassing van de verleggingsregeling BTW bij grensoverschrijdende dienstverlening naar afnemers in EU-landen.
 • De aanvullende factuurvereisten bij grensoverschrijdende dienstverlening naar afnemers in EU-landen;
 • Het tijdstip dat de BTW verschuldigd is indien sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening naar afnemers in EU-landen. De datum van de factuur is niet meer bepalend maar de datum dat de grensoverschrijdende dienst verricht is;
 • BTW-listing voor grensoverschrijdende dienstverlening.

Uiteraard kunt u voor vragen en advies over de wijzigingen op BTW gebied en de teruggaaf buitenlandse omzetbelasting contact opnemen met ons kantoor.