Diensten

De kennis en ervaring van Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk komt vooral tot uitdrukking op het gebied van advisering. Met name de binnenvaart blijkt op een aantal gebieden een specialisme te zijn. Belastingtechnische adviezen over zaken als waardering van of herinvestering in schepen, bedrijfsopvolging én stakingen van de onderneming, vereisen een flinke kennis van de algemene binnenvaart en van de markt op dit moment. Onze professionals zijn de sparringpartners bij uitstek om, samen met u, richting te geven aan het ondernemingsbeleid, zowel in bedrijfseconomisch, financieel, administratief, organisatorisch en fiscaal opzicht.

Riegman & Klaverdijk staat klaar om diensten te verlenen op het gebied van accountancy, belasting- en bedrijfsadvies zoals: 

 • de jaarrekeningpraktijk
 • administratieve diensten
 • fiscale (her)structurering
 • tax planning
 • belastingaangiften
 • overnamebegeleiding
Accountantsverklaringen en advies

Riegman & Klaverdijk stelt de jaarrekening voor u samen. Daarnaast verzorgen of controleren wij ook andere financiële overzichten zoals tussentijdse cijfers, opgave ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen, subsidieverzoeken etc.

Op basis van uw visie en ambities adviseren wij u onder andere over bedrijfseconomische en fiscale mogelijkheden. 
Regelmatig informeren wij onze cliënten over actuele ontwikkelingen in ons Riegman & Klaverdijk Journaal.

Administratieve dienstverlening

Riegman & Klaverdijk verwerkt niet alleen complete boekhoudingen maar begeleidt ook bij het opzetten, verwerken en uitvoeren van de financiële administratie.

Belastingadvies

Riegman & Klaverdijk zoekt zowel voor u, uw onderneming enuw familie naar de meest optimale belastingtechnische oplossing. Een advies waar u op dat moment én voor de toekomst het meest profijt van heeft.
Riegman & Klaverdijk verzorgt de volgende belastingaangiften: 

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Dividendbelasting
 • Erf- en Schenkbelasting
Bedrijfsadvies

Onze bedrijfsadviseurs spreken de taal van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Zij weten wat er speelt en (her)kennen uw vraagstukken. Als klankbord, sparringpartner en financiële coach werken zij samen met u aan optimaal rendement in financieel, fiscaal en persoonlijk opzicht. Van pionier tot door de wol geverfde ondernemers. Voor gezonde groeiers of voor ondernemers met tegenwind.